5
Sources
934
Studies
52143
Questions
493
Persons

Browse the data

Displaying 53061 - 53077 of 53077

Q2

Summary:

Before we tell you more about the Netherlands Mobility Panel, we would first like you to answer a few questions. How many people does your household consist of, including yourself? Children, who live elsewhere in rented rooms, do not count.

Q3

Summary:

Uit hoeveel personen van 12 jaar of ouder bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? Kinderen, die op kamers wonen, tellen niet mee.

Q3

Summary:

How many people 12 years or older does your household consist of, yourself included? Children, who live elsewhere in rented rooms, do not count."

Q4

Summary:

Hoeveel auto’s en motoren zijn er in uw/jouw huishouden beschikbaar?

Q4

Summary:

How many cars and motorcycles are there available in your household?

Q5

Summary:

Hoeveel kilometer wordt er jaarlijks met al deze auto's en motoren in totaal gereden?

Q5

Summary:

How many total kilometers are driven per year with these cars and motorcycles?

Q6

Summary:

Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande vervoermiddelen?

Q6

Summary:

How often do you use the following transportation modes?

T3

Summary:

Wij vertellen u nu meer over het Mobiliteitspanel Nederland. Dit onderzoek loopt vanaf 2013 en vindt jaarlijks plaats in het najaar. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe panelleden om het panel aan te vullen. Wij vragen dan het volgende te doen: - Om te beginnen vragen we u om aan het...

T3

Summary:

We will now tell you more about the Netherlands Mobility Panel. This research runs from 2013 and occurs annually in the autumn. We are currently searching for new panel members to complete the panel. We therefore ask you to do the following: - To begin with, we ask you to complete a...

Q7

Summary:

Met het Mobiliteitspanel Nederland brengen we het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in kaart. U bent opgenomen in de steekproef voor dit onderzoek. Om een betrouwbaar beeld van de verplaatsingen van alle Nederlandse huishoudens te krijgen, is het van belang dat u aan het onderzoek...

Q7

Summary:

With the Netherlands Mobility Panel, we map the travel behaviour of the Dutch population. You are included in the random sample of this research. In order to gain a reliable picture of the trips undertaken by all Dutch households, it is important that you participate in this research. We...

T4

Summary:

Heel fijn dat u wilt meewerken aan het Mobiliteitspanel Nederland! Als u wordt geselecteerd voor deelname ontvangt u binnenkort per post een handleiding voor dit onderzoek. Hierin leest u meer over de opzet van het onderzoek en de planning rondom de vragenlijsten en het dagboekje.

T4

Summary:

We are delighted that you will participate in the Netherlands Mobility Panel! If you are selected to participate, you will shortly receive by post an instruction manual for this research project, in which you can read more about the design of the survey and the planning as it pertains to the...

Q8

Summary:

Jammer dat u niet meedoen aan het Mobiliteitspanel Nederland. Wilt u hieronder aangeven waarom u niet aan dit onderzoek wil meedoen?

Q8

Summary:

It is unfortunate that you will not participate in the Netherlands Mobility Panel. Will you please indicate below why you will not participate in this research?

Pages