5
Sources
936
Studies
52143
Questions
493
Persons

Q11

Deze vragenlijst gaat over uw/jouw persoonlijke situatie. We beginnen met een aantal algemene vragen. De volgende vragen gaan over het geboorteland van u en uw ouders. Deze worden gebruikt om uw land van herkomst te bepalen. U bent niet verplicht te antwoorden. Door te antwoorden geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens in ons onderzoek op te nemen. Uiteraard worden al uw antwoorden anoniem behandeld. Waar bent u/ben je geboren?

Question language: 
Dutch