5
Sources
936
Studies
52143
Questions
493
Persons

Q7

Met het Mobiliteitspanel Nederland brengen we het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in kaart. U bent opgenomen in de steekproef voor dit onderzoek. Om een betrouwbaar beeld van de verplaatsingen van alle Nederlandse huishoudens te krijgen, is het van belang dat u aan het onderzoek meedoet. We hopen daarom van harte op uw medewerking! Bent u bereid om samen met uw huishouden (alle personen in uw huishouden die op dit moment 12 jaar of ouder zijn) in 2016 deel te nemen aan het Mobiliteitspanel Nederland?

Question language: 
Dutch