5
Sources
933
Studies
52143
Questions
490
Persons

Browse the data

Displaying 161 - 180 of 53076
Summary:

Wat was uw relatie met deze persoon? Als u meerdere mensen hebt geholpen, denk hierbij dan aan degene die u het meest hebt geholpen. Degene aan wie ik de afgelopen 12 maanden mantelzorg heb verleend was mijn:

Summary:

How were you related to this person? The person to whom I provided informal care over the past 12 months was my:

Summary:

Wat was dan uw relatie met deze persoon? Degene aan wie ik de afgelopen 12 maanden mantelzorg heb verleend was mijn:

Summary:

How many hours of informal care did you provide per week, on average?

Summary:

Hoeveel uur hulp gaf u gemiddeld per week?

Summary:

What kind of help did you provide? (more than one answer possible)

Summary:

Wat voor hulp gaf u? (meerdere antwoorden mogelijk)

Summary:

Did you personally receive informal care over the past 12 months on account of a disease or other affliction; that is, did you receive help regularly from someone in your environment?

Summary:

Hebt u zelf in de afgelopen 12 maanden mantelzorg gekregen vanwege een ziekte of aandoening? Dat wil zeggen geregeld hulp gehad van iemand in uw omgeving.

Summary:

How were you related to this person? If you received help from more than one person, consider the person that helped you most. The person from whom I received informal care over the past 12 months was my:

Summary:

Wat was uw relatie met deze persoon? Als u van meerdere mensen hulp hebt gehad, denk hierbij dan aan degene die u het meest heeft geholpen. Degene van wie ik de afgelopen 12 maanden mantelzorg heb gekregen was mijn:

Summary:

How were you related to this person? The person from whom I received informal care over the past 12 months was my:

Summary:

Wat was dan uw relatie met deze persoon? Degene van wie ik de afgelopen 12 maanden mantelzorg heb gekregen was mijn:

Summary:

How many hours of help did you receive per week, on average?

Summary:

Hoeveel uur hulp kreeg u gemiddeld per week?

Summary:

What kind of help did you receive? (more than one answer possible)

Summary:

Wat voor hulp kreeg u? (meerdere antwoorden mogelijk)

Summary:

Did you perform any other voluntary work over the past 12 months, other than indicated above?

Summary:

Hebt u in de afgelopen 12 maanden nog ander soort vrijwilligerswerk gedaan dan hiervoor genoemd?

Summary:

What kind of voluntary work did you perform?

Pages