5
Sources
936
Studies
52143
Questions
493
Persons

Browse the data

Displaying 52901 - 52920 of 53079
Summary:

How long ago have these events occurred?

Summary:

Hebben de gebeurtenis(sen) die u/je de afgelopen 12 maanden heeft/hebt meegemaakt invloed gehad op uw/jouw verplaatsingsgedrag? Het gaat hierbij zowel om de werk als privé gebeurtenissen. Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

Have the event(s) you experienced in the past 12 months affected your travel behavior? This concerns both work and private events.Multiple answers possible

Summary:

U heeft / Je hebt aangegeven: [INSERT ANSWER Q1731 - REPEAT THIS QUESTION FOR EACH ANSWER SELECTED IN Q1731] Welke gebeurtenis(sen) was of waren hierop het meest van invloed?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

You indicated: [INSERT ANSWER Q1731 - REPEAT THIS QUESTION FOR EACH ANSWER SELECTED IN Q1731] Which event (s) had the most influence on this?Multiple answers possible

Summary:

Kijkend naar de afgelopen 12 maanden, welke stellingen zijn dan op u van toepassing?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

Looking at the past 12 months, which statements apply to you?Multiple answers possible

Summary:

U/Je gaf bij de vorige vraag het volgende aan: [INSERT ANSWERS Q155]. Heeft deze gebeurtenis invloed gehad op uw/jouw verplaatsingsgedrag?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

For the previous question you stated the following: [INSERT ANSWERS Q155]. Has this event influenced your / your travel behavior?Multiple answers possible

Summary:

Welke veranderingen in uw/jouw woonomgeving hebben zich de afgelopen 12 maanden voorgedaan?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

What changes have occurred in your living environment in the past 12 months?Multiple answers possible

Summary:

U/Je gaf bij de vorige vraag het volgende aan: [INSERT ANSWER Q157]. Heeft deze gebeurtenis invloed gehad op uw/jouw verplaatsingsgedrag?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

For the previous question you stated the following: [INSERT ANSWER Q157]. Has this event influenced your travel behavior?Multiple answers possible

Summary:

De vragenlijst is bijna afgelopen. Om uw reisgedrag te kunnen analyseren, willen we graag de postcode en het huisnummer van uw woonadres weten. (vraag1:) Wat is uw postcode? (vraag2:) Wat is uw huisnummer? Postcode: [OPEN FIELD] Huisnummer: [OPEN FIELD]Deze gegevens worden alleen op algemeen...

Summary:

The questionnaire is almost finished. In order to be able to analyze your movements, we would like to know the zip code and house number of your home address. Postcode: [OPEN FIELD] Housenumber: [OPEN FIELD]This data is only processed at a general level and is not used to identify you...

Summary:

Om woon-werkverkeer te kunnen analyseren, willen we graag weten op welk adres buitenshuis u het meest werkt. Straatnaam: [OPEN FIELD] Huisnummer: [OPEN FIELD] Plaats: [OPEN FIELD]Deze gegevens worden alleen op algemeen niveau verwerkt en worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren....

Summary:

To be able to do analyzes with regard to commuting, we would like to know at which address you work the most outside the home. Street name: [OPEN FIELD] Housenumber: [OPEN FIELD] Place: [OPEN FIELD]This data is only processed at a general level and is not used to identify you personally. If you...

Summary:

Dit is het einde van de persoonsvragenlijst. Hartelijk dank voor uw deelname. Wanneer de dagboekdagen aanbreken ontvangt u per e-mail een uitnodiging. Als u ook het dagboek volledig invult, maakt u kans op één van de 1.000 bol.com bonnen ter waarde van €10.

Summary:

This is the end of the questionnaire. Thank yu for your participation. You will reiceve an e-mail when you can start filling in the travel diary. If you fill in the diary completely, you have a chance on winning one of the 1000 bol.com gift cards of 10eu.

Summary:

We zouden graag van u weten wat u van de vragenlijst vond. Welk rapportcijfer (van 1 t/m 10) zou u de vragenlijst geven?

Pages