5
Sources
933
Studies
52143
Questions
490
Persons

Browse the data

Displaying 52841 - 52860 of 53076
Summary:

Do you have a Public Transportation pass?Multiple answers possible

Summary:

Welk(e) product(en) / abonnement(en) voor het openbaar vervoer heeft u / heb je op uw / jouw persoonlijke OV-chipkaart(en) staan?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

Which product (s) / subscription (s) for public transport do you have on your personal Public Transportation pass(es)?Multiple answers possible

Summary:

Heeft u / Heb je op elk gewenst moment de beschikking over een auto?Het huren of op een andere manier betalen voor het gebruik van een auto (zoals Greenwheels) valt hierbuiten.

Summary:

Do you have access to a car at any time you want ?This does not include renting a car or paying to use a car in some other way (for example Greenwheels)?

Summary:

Hoe vaak maakt u / maak je gemiddeld gebruik van onderstaande vervoermiddelen?

Summary:

How often do you use the transport modes listed below on average?

Summary:

Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden een vliegreis gemaakt.Let op! De heen- en terugreis tellen hierbij samen als 1 vliegreis.

Summary:

How often have you traveled by airplane in the last 12 months?Attention! The flights to and from count as 1 time

Q25

Summary:

Welk vervoermiddel gebruikt u / gebruik je het liefst als u / je…Het gaat bij deze vraag om uw voorkeur. Dit hoeft niet het vervoermiddel te zijn wat u / je normaal gesproken gebruikt. Maximaal 3 antwoorden per regel mogelijk

Q25

Summary:

Which transportation mode do you prefer as your main transportation mode when you…This question is about which transportation mode you prefer to use, not necessarily which one you usually use. Please select a maximum of 3 answers per line

Q28

Summary:

Welke van de volgende parkeervoorzieningen bij uw / jouw woning gebruikt u/gebruik je regelmatig?Meerdere antwoorden mogelijk

Q28

Summary:

Which of the following parking provisions near your home do you use regularily?Multiple answers possible

Q29

Summary:

In hoeverre bent u/ben je het eens of oneens met de volgende stellingen over de buurt waarin u/je woont.

Q29

Summary:

To what extent do you agree or disagree with the following statements about the neighborhood where you live.

Summary:

Hoe vaak voert u /voer je de volgende activiteiten buitenshuis gemiddeld uit?

Summary:

Hoe denkt u over:

Summary:

How do you think of:

Summary:

Hoe vindt u het om met de auto te reizen? Het reizen met de auto…

Summary:

What do you think of traveling by car? Traveling by car..

Pages