5
Sources
936
Studies
52143
Questions
493
Persons

Browse the data

Displaying 52761 - 52780 of 53079

QD3

Summary:

Which of the below changes were a result of the special circumstances that occurred?

QD4

Summary:

Wat was de reden dat u deze dag geen verplaatsingen heeft gemaakt?

QD4

Summary:

What was the reason why you did not make any trips on this day?

QD5

Summary:

Op hoeveel dagen heeft u zich verplaatst (bijv. naar het werk gegaan, de hond uitgelaten, een boodschap gedaan) in een recente, representatieve week?

QD5

Summary:

On how many days did you travel (e.g. going to work, walking the dog, doing groceries) in a recent representative week?

Q1

Summary:

Deze vragenlijst is bedoeld voor <inlezen naam, leeftijd respondent>. Bent u deze persoon?

Q1

Summary:

This questionnaire is intended for <name and age respondent>. Are you this person?

T1

Summary:

Het is belangrijk dat deze vragenlijst door de poortwachter wordt ingevuld. Wilt u hem of haar vragen deze vragenlijst in te vullen? SCRIPTER: svp terug naar Q1

T1

Summary:

It is important that this questionnaire be completed by the gatekeeper. Will you please ask him or her to complete this questionnaire? SCRIPTER: pls return to Q1

T2

Summary:

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert TNS NIPO een onderzoek uit waarbij we op zoek zijn naar huishoudens waarvan alle leden van 12 jaar en ouder drie dagen per jaar een dagboekje willen bijhouden met de verplaatsingen die ze maken. Deze huishoudens maken deel uit van een...

T2

Summary:

Together with the Ministry of Infrastructure and the Environment, TNS NIPO has initiated a research project in which we are searching for households in which all household members aged 12 and older keep a diary of the trips they make over the course of three consecutive days in a year These...

Q2

Summary:

Voordat we u meer vertellen over het Mobiliteitspanel Nederland, vragen wij u eerst om enkele vragen te beantwoorden. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? Kinderen, die op kamers wonen, tellen niet mee.

Q2

Summary:

Before we tell you more about the Netherlands Mobility Panel, we would first like you to answer a few questions. How many people does your household consist of, including yourself? Children, who live elsewhere in rented rooms, do not count.

Q3

Summary:

Uit hoeveel personen van 12 jaar of ouder bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? Kinderen, die op kamers wonen, tellen niet mee.

Q3

Summary:

How many people 12 years or older does your household consist of, yourself included? Children, who live elsewhere in rented rooms, do not count."

Q4

Summary:

Hoeveel auto’s en motoren zijn er in uw/jouw huishouden beschikbaar?

Q4

Summary:

How many cars and motorcycles are there available in your household?

Q5

Summary:

Hoeveel kilometer wordt er jaarlijks met al deze auto's en motoren in totaal gereden?

Q5

Summary:

How many total kilometers are driven per year with these cars and motorcycles?

Q6

Summary:

Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande vervoermiddelen?

Pages