5
Sources
934
Studies
52143
Questions
493
Persons

Browse the data

Displaying 52801 - 52820 of 53077

Q5

Summary:

What is the gross annual income of your household?

Q6

Summary:

Wat is het bruto jaarinkomen van dit huishouden?

Q6

Summary:

What is the gross annual income of your household??

Q7

Summary:

Hoeveel auto's zijn er in dit huishouden aanwezig?

Q7

Summary:

How many cars are there in your household?

Q8

Summary:

Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

Q8

Summary:

What is the highest completed education level?

Q9

Summary:

Wat is uw persoonlijk netto maandinkomen?

Q9

Summary:

What is your personal net monthly income?

Q10

Summary:

Deze vragenlijst is bestemd voor [NAAM], geboren op [GEBOORTEDATUM] Bent u de hierboven genoemde persoon? Wil [hij/zij] aan dit onderzoek meewerken en de vragenlijst nu invullen?

Q10

Summary:

This questtionnaire is mentioned for [NAME], born on [DATE OF BIRTH]. Are you the above mentioned person. Does he/she want to participate in the questionnaire?

Summary:

U heeft aangegeven niet mee te willen doen. Waarom wilt u niet deelnemen?

Summary:

You indicated that you do not want to participate. Why not?

Q11

Summary:

Deze vragenlijst gaat over uw/jouw persoonlijke situatie. We beginnen met een aantal algemene vragen. De volgende vragen gaan over het geboorteland van u en uw ouders. Deze worden gebruikt om uw land van herkomst te bepalen. U bent niet verplicht te antwoorden. Door te antwoorden geeft u...

Q11

Summary:

This questionnaire is about your personal situation. We start with a number of general questions. The following questions are about the country of birth of your parents. These are used to determine your country of origin. You are not required to answer. By answering you explicitly grant your...

Q12

Summary:

In welk jaar bent u/ben je in Nederland komen wonen?

Q12

Summary:

In which year you started living in the Netherlands?

Q13

Summary:

Waar is uw/jouw moeder geboren?

Q13

Summary:

Where was your mother born?

Q14

Summary:

Waar is uw/jouw vader geboren?

Pages